לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

272

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

קבצן מן המכובדים נכנס אצל עשיר לבקש נדבה, ולא הצליח: הלה פיטרו בשתיים-שלוש פרוטות. נסתלק הקבצן בפנים זעומות, נכנס אצל עשיר אחר, בבית הסמוך, ואמר לו:

פלוני שכנך שלחני אליך. הוא עצמו נתן לי חמישה רובלים.

עכשיו הצליח והעשיר שלשל לידו נדבה הגונה. לקח הקבצן את הנדבה, שב אל ביתו של הראשון ודפק בדלת.

וכשיצא אליו בעל-הבית אמר לו:

כך וכך אמרתי לשכנך, ולא שהיתה, חלילה, כוונתי לשקר אלא חס הייתי על כבודך…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם