לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

259

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שאלו לעני:

מה היית עושה, אילו נתן לך הקדוש ברוך-הוא עושרו של רוטשילד?

החזיר העני:

עד שאתם שואלים כך, שואל אני גדולה מזו: מה היה רוטשילד עושה, אילו נתן לו הקדוש ברוך-הוא דלותי שלי?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם