לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

253

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

"הגביר" של העיר היה עושה סחורה בזיף של חזירים. פעם אחת פגש ברחוב את המורה שלקח לבניו, והלה עבר עליו ולא נתן לו שלום. זעף הגביר ואמר לו:

שמא מידת דרך-ארץ היא, שלא לנהוג כבוד במי שפרנסתך הימנו?

החזיר לו המורה:

ואתה נוהג כבוד במי שפרנסתך הימנו?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם