לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

239

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

אמרה אשה עשירה לבעלה:

אין מנוס ואין מפלט מן העניים. יש לנו שמחה במעוננו – פשוט ידך ותן להם; יש להם שמחה במעונם – פשוט ידך ותן להם.

פייסה הבעל והחזיר לה:

הניחי להם לעניים. אם אשריהם וטוב להם בעולם הזה, אנו אשרינו וטוב לנו, אם ירצה השם, בעולם הבא.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם