לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

238

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

באחד מימי ניסן יצאה "הגבירה" לשוק ונתקלה בלוויה של גוי. נאנחה ואמרה:

מה היה איכפת לו לקדוש ברוך-הוא, אילו במקומו של עשו היה זוכה למות בניסן – יהודי עני?...

(כידוע, אין אור הגיהנום שולט בניסן).

לסיפור הבא

לסיפור הקודם