לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

237

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

בליל סופת-שלג נשמע קול דופק בדלתו של מוכסן עשיר:

פיתחו לי! אני קופא מקור...

הקיץ המוכסן, נאנח ואמר לאשתו:

כמה אני מרחם עליו!

אמרה לו אשתו:

אם אתה מרחם עליו, קוּם פתח לו.

גער בה המוכסן:

טיפשה! אם אפתח לו וייחם לו, ייפסקו, חלילה, רחמי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם