לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

234

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

מלמד עני היה רגיל לבוא לביתו של עשיר. פעם אחת שמע שיחתן של בריות:

"ממון מתדבק בממון"‏[27].

נהנה ואמר:

עכשיו יודע אני סגולה להתעשר.

ולמחר, כשנכנס לביתו של העשיר, נטל מטבע של כסף והתחיל שורט ומחטט בה את הדפנות של קופת-הברזל, בשביל שהממון שבתוכה יתדבק במטבע שבידו. שרט וחיטט עד שלבסוף פגע בסדר ונעקרה המטבע מידו ונפלה לתוך הקופה. נאנח ואמר:

יפה שיחתן של בריות: ממון מתדבק בממון...

משל עממי אומר: "צו געלד קלעבט געלד". ועיין ברנשטיין, "יידידע שפריכווערטער און רעדענסארטען", עמוד 61, סימן 21.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם