לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

232

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שאלו לליצן:

מפני-מה עני אסור בכל הלאווים שבתורה, ועשיר מותר בכולם?

השיב הליצן:

שניהם מזלם גרם להם. בשעה ששבר משה את הלוחות, מיהר כל העם אשר במחנה ללקוט את השברים היקרים‏[26]. עשירים, שהשעה משחקת להם תדיר, מצאו את השברים הגדולים: "תגנב", תנאף", "תחמד"; עניים, שאין השעה מסייעתם מימיהם, לא מצאו אלא את הרסיסים הקטנים: "לא", "לא", "לא"...

"הלוחות משקל ארבעים סאה היו ושל סמפירינון היו", תנחומא, תשא.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם