לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

226

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

ישבו התלמידים והרהרו אחרי מידותיו של הקדוש ברוך-הוא:

עשרה קבין ממון ירדו לעולם, תשעה נטל רוטשילד ואחד – כל העולם כולו. מה דין ומה יושר הוא זה?

גער בהם הרב:

שוטים שבעולם. ואם תשעה קבין ממון נטל רוטשילד, כלום נטל גם תשעה פיות לאכילה ותשעה גרונות לשתייה?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם