לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

220

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

חסיד עשיר בא לטלנא, נכנס ל"יחידות" אצל רבי דוד'ל ושהה בחדרו שעה שלימה. לאחר שיצא נכנס "ליחידות" חסיד עני, והשהה אותו רבי דוד'ל רגעים מוטעים ופטרו. נאנח החסיד העני:

רבי, שמא, חס ושלום, משוא-פנים יש לפניך?

גער בו רבי דוד'ל:

טיפש!... אתה – כיוון שפתחת פיך, מיד שמעתי, שעני אתה, ואילו הוא – שעה שלימה הוצרכתי לספר עמו עד ששמעתי, שעני הוא כמותך.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם