לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

219

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שאלו לרבי ברוך-מרדכי ליבשיץ:

מה טעם אומרים הבריות: "עשיר כקורח"? הלא מכיוון שרכושו של קורח נקבר עמו ונתעלם מן העין‏[23] אין איש יודע כמה היה.

השיב רבי ברוך-מרדכי:

היא הנותנת… בנוהג שבעולם, עשיר כל-זמן שהוא חי אומדים אותו ברבבי-רבבות, כיוון שמת, מיד מתברר, שלא היה לו אפילו מחצה. אבל קורח, הואיל ורכושו נקבר עמו ונתעלם מן העין, בחזקתו הוא עומד, שעשיר מופלג היה.

במדבר טז לב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם