לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

21

קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

בחור נשא בת-כפר ונעשה שם חנווני. לאחר זמן מועט כתב לו אביו מכתב ושאל:

- מה מצבו?

החזיר לו הבן:

ברוך-השם! בכפרנו דנים כבר על בניין צרקוב‏. [6]

לימים שוב כתב לו האב מכתב וחזר ושאל:

- מה מצבו?

החזיר לו הבן:

- השם ירחם! בכפרנו דנים כבר על בניין בית-מדרש…

[6] "צרקוב" –בית-יראה לרוסים פראבוסלאבים.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם