לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

207

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

צורב בא לעשיר מפורסם וביקש מאתו סגולה לעשירות.

אמר לו העשיר:

לך והיה שתים-עשרה שנה חזיר.

תמה הצורב:

ואחר-כך?

החזיר לו העשיר:

תנוח דעתך. אחר-כך כבר תהיה חזיר כל ימיך.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם