לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

206

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שאלו לאדם אחד:

מה מצבו?

השיב הנשאל:

דומני שאני נעשה עשיר.

אמרו לו

מה משמע: "דומה אתה"? יש לך ממון – עשיר אתה, אין לך ממון – עני אתה.

החזיר הלה:

ממון אין לי עדיין, אבל כבר נעשיתי חזיר ‏[14]...

[14] אמר רב פפא: לית דעני מכלבא ולית דעתיר מחזירא", שבת קנה ב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם