לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1941

בין ישראל לעמים

מומר הלשין את היהודים למושל-הגליל, שהם מתפללים בבתי-כנסיותיהם על הרישעה שתכלה כעשן כּולה ומתכּוונים לאומות-העולם. מיד הזמין המושל את הרב אליו ואמר לו:

עליך אני נוטל, שמכאן ואילך לא יהיה בבתי-כנסיותיכם זכר לתפילה זו.

אמר לו הרב:

לדעתי, אין צורך לקצץ בתפילותינו, ואתה יכול להניחן כשהיו.

נתרגז המושל ואמר:

אתם מתפללים על מפלתנו, ואנחנו נשקוט ונחשה?

החזיר לו הרב:

אדוני המושל, מאות בשנים אנו מתפללים תפילה זו; כלום הועילה?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם