לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1921

בין ישראל לעמים

רוכל יהודי הלך בדרך ומרכּוּלתו על שכמו. עד שפסע פסיעות מדודות ואמר תהילים בעל-פה הפסיקה לו פתאום את הדרך מרכבה עשירה רתומה לארבעה סוסים אבירים ובה "פריץ" ו"פריצה".

יהודי, מהיכן? – שאל "הפריץ".

ממקום פלוני, - השיב הרוכל.

ראה "הפריץ" שהיהודי אינו מסיר כובעו מעל ראש דרך הכנעה, רתח וצעק:

והכובע, יהודי!

החזיר היהודי:

גם הכובע ממקום פלוני, - והלך לו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם