לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1919

בין ישראל לעמים

כטוב לב הגראף ביין ציווה להביא את מוכסנו היהודי והתעלל בו לעיני כל אורחיו.

כּרע על ברכיך! – פקד הגראף.

כּרע המוכסן.

פשוט ידיך ורגליך!

פשט המוכסן ידיו ורגליו.

שחה במים שלפניך!

העמיד המוכסן כל גופו כאילו הוא שוחה במים, וכל האורחים צהלו ונהנו...

לסוף קם המוכסן על רגליו, ניגש לגראף והחזיק לו טובה.

תמה הגרף:

על מה אתה מחזיק לי טובה?

החזיר לו המוכסן:

מה הייתי עושה, אילו ציווית שאטמוטש? [6]

[6] "טמש" – Untertauchen. עיין מילונו של לוי.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם