לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1915

בין ישראל לעמים

עד יוסף פרל לא נמצא באוסטריה יהודי, שהורשה להיות אפותיקר. [4] פרל, שהיה חשוב בעיני הקיסר, קיבל מאתו רשיון מיוחד לכך בשביל בנו. נכנס הבן לאוניברסיטה ולמד אומנות זו. וכשהגיעה שעתו להיסמך עירער מי-שהוא לפני הקיסר. שלח הקיסר לקרוא את פרל ואמר לו:

שלא כדין נתתי רשות לבנך. עכשיו אני מבקש מאתך, שתחזיר לי את הרשיון, ובשכר זה רשאי אתה לבקש מאתי כל מה שבלבך.

החזיר לו פרל:

אדוני המלך, רק אחת אבקש: השיבה נא בטובך לבני אותן השנים, שהוציא בלימוד אומנותו...

[4] רוקח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם