לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1913

בין ישראל לעמים

מדרש-פורים:

עשרת בני-המן למה נענשו? – פליגי בה אמוראי: חד אמר: בעצה אחת עם המן היו, וחד אמר: עשרת אלפים כיכר-כסף משלהם היו. למאן דאמר: בעצה אחת היו, כלום ויזתא בר-עצה היה? [2] ולמאן דאמר: עשרת אלפים כיכר-כסף משלהם היו, כלום דלפון בר-ממון היה?

זהו שאמר הכתוב: "היו צריה לראש", [3] בזמן שצוררים לישראל נעשה גם ויזתא בר-עצה ודלפון – בר-ממון...

[2] "ויזתא" – שם נרדף בפי העם לטיפש, ויש הסבר לכך בהלצה חריפה.

[3] איכה, א, ה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם