לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

191

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

אשה קבלה לפני בעלה:

שישה כבר ילדה: עכשיו, כמדומה, שוב מעוברת היא.

פייסה הבעל:

צער של חינם היא מצטערת. כתוב בתורה: כשנולד ללאה הבן השביעי אמרה: "בא גד", ומפרש רש"י: "בא מזל טוב"‏[7].

נאנחה האשה:

אוי לי. אשה אני ואיני יודעת מה שכתוב בתורה. אבל מה שנעשה בביתי אני יודעת: יותר שמתרבים "המזלות" יותר מתמעט הלחם...

[7] בראשית ל, יא.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם