לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

190

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שאלו לשמריל שניטקבר:

מפני מה עני מטופל בבנים ובנות, ועשיר מטופל בממון?

החזיר שמריל:

שניהם משל גבוה זוכים. עני, הדואג לפרנסת-השבוע, מזדרז לגמור זמירות של מוצאי-שבת, כדי להקדים ולהתחיל בעבודה של חול, וכשמגיע ל"זרענו וכספנו ירבה כחול", מחזירים לו מן השמים: "כסף אין לנו עדיין: בפמליה של מעלה עוד לא הבדילו; קח לך זרע". עשיר, שאינו דואג לפרנסת-השבוע, מאריך בזמירות של מוצאי-שבת, וכשהוא מגיע ל"זרענו וכספנו ירבה כחול". מחזירים לו מן השמים: "זרע כבר אין לנו; בא אחיך העני ולקח; קח לך כסף"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם