לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

19

קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

גראף סוויז'ינסקי בא מאחוזתו לעיר וציווה לקרוא אליו למלונו את בּריל, היהודי "שלוֹ".

- בּרקה, – אמר לו סוויז'ינסקי, – הגברת פּקדה, שתקנה להּ פוֹקס יפה. יכול אתה לקנות מיד?

- פשיטא! – השיב בּריל והוסיף: – כמה אומר האדון הגראף לשלם בעד פוֹקס נאה בשביל הגברת?

- עשרים כתרים.

הניע בּריל ראשו ממזרח למערב ואמר:

- אדוני גראף אי-אפשר.

- אלא כמה?

- לכל-הפחות שלושים.

- מסכים… לך וּקנה והבא. אני נחפז לשוב לביתי.

וּבריל ממקומו לא ימוש, עומד ומגרד ערפו.

- בּרקה! – התרגז סוויז'ינסקי, – למה זה תעמוד? אמרתי: שלושים.

השתעל בּריל אחת ושתיים ואמר:

- יסלח נא האדון הגראף, מה זה פוֹקס? [5]

[5] פוקס – מין כלב-בית

לסיפור הבא

לסיפור הקודם