לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1899

בין אדם לחברו

מעשה באחד, שיסד בית־מסחר וצירף אליו שותף בתנאי של מחצה ריווח ומחצה הפסד. לימים עשה מייסד הבית חשבון, חילק את הרווחים כמדובר: מחצה ומחצה, ושאל את שותפו:

החשבון מהו בעיניך?

החזיר לו שותפו:

הכל טוב ויפה, ונאמן אתה עלי, שהחשבון חשבון־צדק. אף־על־פי־כן היה לבי סמוך ובטוח יותר, אילו נתת לי את המחצה שלך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם