לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1882

בין אדם לחברו

שאלו לחכם:

מה טעם אמרו: ״כל צרה שהיא של יחיד – צרה, וכל צרה שהיא של רבים אינה צרה״? [1]

השיב החכם:

יפה אמרו, משום שיסורים של אדם שני מקורות להם: צרתו שלו ואושרם של אחרים...

[1] ילקוט דברים רמז תתכז : הנוסח בדברים רבה ב, יד הוא: ״וכל צרה שאינה של יחיד אינה צרה״; בפי העם שגור נוסח אחר: ״צרת־רבים — חצי־נחמה״.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם