לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1880

בין אדם למקום

אמר אפיקורס לחרד:

מאוסים עלי מנהגיהם של ישראל, וזה כמה איני נזקק להם.

אמר לו החרד:

וכשתמות, לא יזדקק איש אליך לקבור אותך ותהיה מוטל כנבילה.

ליגלג עליו האפיקורס והחזיר:

איני חושש לכך, על העיפוש אני סומך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם