לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1878

בין אדם למקום

אפיקורס להכניס קינתר חבורה של חרדים והשתבח, שכבר עבר על כל העבירות שבתורה, חוץ מאחת.

איזוהי? – שאל הזקן שבחבורה.

לא שלחתי יד בנפשי, – השיב האפיקורס.

החזיר לו הזקן:

עבירה זו אי אתה יכול לעבור, שעל-ידה תקיים מצוה גדולה: "וביערת הרע מקרבך"...[50]

[50] דברים יז, ז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם