לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1877

בין אדם למקום

בחור קרתני נתפס למינות. נמלך והלך לאפיקורס מפורסם בכרך גדול וביקש, שילמדו אפיקורסות.

אמר לו האפיקורס המפורסם:

כפור באלהים!

נבהל הקרתני והחזיר:

מתיירא אני.

אמר לו האפיקורס המפורסם:

אכול מאכלות אסורים!

סירב הקרתני ואמר:

קיבתי אינה מעכּלת.

אמר לו האפיקורס המפורסם:

עשן בשבת!

לא קיבל הקרתני והחזיר:

איני מעשן אפילו בחול.

נענה האפיקורס המפורסם ואמר לו:

אם-כן, איני רואה לך תקנה, אלא שבשבת הבאה תעמוד ברשות היחיד ותטיל מים לרשות-הרבים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם