לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1871

בין אדם למקום

כשהגיעו בלימוד הישיבה למה שמסופר הגמרא: "מעשה באחד, שמתה עליו אשתו והניחה בן לינק ונעשה לו נס ונפתחו לו שני דדין כשני דדי-אשה והניק את בנו[48] – שאל תלמיד אחד: רבי עד שהקדוש ברוך-הוא עשה נס גדול כזה, מוטב, שהיה נותן ממון לאותו איש, שיעמיד מינקת לבנו?

גער בו ראש-הישיבה:

שוטה שבעולם! אם הקדוש ברוך-הוא יכול לעשות נס, למה יוציא ממון חינם?...

[48] שבת נג, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם