לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1869

בין אדם למקום

חלה רבם של האפיקורסים וביקש, שיבוא הרב אליו:

לחזור בתשובה ולהתוודות הוא רוצה.

נזדעזעו תלמידיו ואמרו לו:

מורנו ורבינו, תורתך אתה עושה פלסתר!

החזיר להם החולה:

אדרבה, בני; מכאן ראיה, שגם מאמרם: "רשעים אפילו על פתחה של גיהנום אינם חוזרים בתשובה"[47] אין בו ממש.

[47] עירובין יט, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם