לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

186

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

שאלו לרבי ברוך-מרדכי ליבשיץ:

מה טעם קוראים לעני שבעניים, שאין לו כלום, "עני בריא"‏[5]? השיב רבי ברוך-מרדכי:

שנינו: "כל ימי עני רעים – והאיכא שבתות וימים טובים? כדשמואל, דאמר שמואל: שינוי-וסת תחילת חולי-מעיים"‏[6]. פירוש: הואיל ובשבת ויום-טוב אוכל העני סעודה שמנה, שאינו רגיל בה בימות-החול, מעיו לוקים. במה דברים אמורים? עני, שיש לו סעודה שמנה לכל-הפחות לשבת ויום-טוב. אבל עני שבעניים, שאף זו אין לו, מעיו אינם לוקים גם בשבת ויום-טוב, ונמצא הוא בריא כל ימיו.

"אגזונטער ארעמאן" בלשון-העם.

כתובות קי, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם