לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1858

בין אדם למקום

מגיד עמד על הבימה ודרש בשיבחם של ישראל:

"מלמד שהחזיר הקדוש ברוך-הוא את התורה על כל אומה ולשון, ולא קיבלוה, עד שבא אצל ישראל וקיבלוה"[45], וישראל שקיבלו את התורה הם שנטעו אמונת הייחוד בעולם.

היה שם אפיקורס אחד, קפץ ושאל:

רבי מגיד, מה איכפת לך, אילו היו אלהיות הרבה? שמא פרנסתם עליך?...

[45] עבודה זרה ב, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם