לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1854

בין אדם למקום

מ"טעמי-המנהגים" של לצים:

מה טעם נהגו לאכול בשבועות מאכלי-חלב?

משום שבמתן-תורה הלכו כל הבהמות להר-סיני, ולא היה בשר לעם...

[נוסח אחר:

...– משום שכיוון שניתנה תורה לישראל והם קיבלו עליהם דיני שחיטה ובדיקה ומליחה ובשר בחלב, מיד נטרפו כל הכלים, שבישלו בהם קודם, ולא יכלו לאכול אלא מאכלי-חלב...]

לסיפור הבא

לסיפור הקודם