לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1837

בין אדם למקום

יהודים ישבו בחבורה ודיברו על ביאת משיח. אחד מן החבורה ליגלג. נענה שני מן החבורה ואמר למלגלג:

הסכת ושמע סיפור יפה, שמספרים זקנים. הלוך הלך השועל ביער וראה תרנגול-בּר יושב בראש אילן. הנעים השועל את קולו ואמר לתרנגול: "אחי ורעי, רד ונטייל יחדיו ביער." נשא התרנגול את קולו וקרא: "קוקוריקי! אין שועל נעשה אח ורע לתרנגול". חסר השועל ואמר לו: "אחי ורעי, כלום לא שמעת, שמשיח בא? מכאן ואילך יגור זאב עם כבש ושועל עם תרנגול ירבץ"... עוד הדיבור בפיו, נשמעה פתאום נביחת כלבים, ומיד נשא השועל את רגליו לברוח.

ליגלג עליו התרנגול ושאל: "לא אמרת, שמשיח בא?" החזיר לו השועל: "מה אעשה וכלבים אינם מאמינים במשיח?"...°

לסיפור הבא

לסיפור הקודם