לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1826

בין אדם למקום

החרדים בני דורו של אד"ם הכוהן היו אומרים:

בּריל מיכיילישוֹקר[36] חסר יוד. תדע שכך: בעשרים ושלוש אותיות חותם הוא את שמו: "אברהם דובער הכוהן לעבענזאהן", – , ואף יו"ד אחת אין בהן...

כיוצא בזה היו אומרים על שמואל-יוסף פין:

שמואל-יוסיל חסר יוד, שאלמלי היה מלא יו"ד, היה שם משפחתו פיין ולא פין...

[36] כך קראו לאד"ם הכוהן על שם שישב כמה שנים בעיירה הקטנה מיכיילישוק, הסמוכה לווילנה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם