לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1825

בין אדם למקום

ירא-שמים נכנס אצל אד"ם הכוהן ומצא על שולחנו מדרש מכורך כריכה אדומה.

תמה האיש ושאל:

מה לו למדרש ולצבעו של עשו?

החזיר לו המשורר הזקן:

לבן היה קודם, ותפסו אותו בשקרים מרובּים כל-כך, שהאדים מחמת בושה...

(אב. כהן, "בלעטער פון לעבען", כרך א', ניו יורק 1926, עמ' 87).

לסיפור הבא

לסיפור הקודם