לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1824

בין אדם למקום

אפיקורס קרתני בא לווילנה, נכנס אצל אד"ם הכוהן ושפך לבו לפניו:

על כל העבירות שבתורה עבר, ולא נהנה. מה תקנה יש לו?

החזיר לו אד"ם הכוהן:

עבירות אין בהן ממש. עיקרו של דבר הוא – שתשנא את אלהיך בלבבך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם