לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1822

בין אדם למקום

אד"ם הכוהן הנהיג בווילנה מנהג משובח, שהמשכילים יקבעו כל יום עתים למקרא. יום ראשון פתחו המשכילים בבראשית, ומיד נתחבטו בפירושו של פסוק ראשון: אם לפרשו כרש"י או לפרשו כמפרשים אחרים. הלכו ושאלו את רבם, את אד"ם הכוהן.

אמר להם:

יפה פירש רש"י פסוק זה: "אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה", – הלואי ולא היה מתחיל את התורה כל עיקר...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם