לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1821

בין אדם למקום

אד"ם הכהן שימש בשעתו ראש בית-המדרש לרבנים בווילנה. פעם אחת נודע לו, שתלמיד אחד מכר לחברו חלקו לעולם-הבא בשני כעכים. שלח אחריו וגינה הרבה את המעשה אשר עשה. ולבסוף אמר לו אד"ם הכהן:

מי שמגיע לידי רמאות עד כדי כך, שהוא מוציא מחבירו שני כעכים בלא-כלום, אינו ראוי להיות רב בישראל...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם