לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1816

בין אדם למקום

שאלו למחודד:

מה בין בעל-מופת למשכיל?

השיב המחודד:

בעל-מופת – אשה באה אליו, והוא מבטיח לה שתלד, ואין היא יולדת; משכיל – הוא בא אליה ומבטיח לה שלא תלד, והיא יולדת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם