לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1801

בין אדם למקום

מפירושיהם של לצים:

"ואל תרבה שחה עם האשה, – באשתו אמרו, קל-וחומר באשת חברו"[32]. וקשה: אם קל, למה חומר, ואם חומר, למה קל? – אלא פירושם של דברים כך הוא: "באשתו אמרו: קל" מאוד שלא להרבות שיחה עמה, "וחומר" – חמור מאד שלא להרבּות שיחה "באשת חברו"...

[32] אבות א, ה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם