לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1800

בין אדם למקום

מ"טעמי-המנהגים" של לצים:

מנהג-ישראל, שהחתן שובר כוס ברגלו תחת החופה – זכר לחורבּן.

בבודאפשט ביטלו מנהג זה.

מה טעם?

מפני מעשה שהיה. פעם אחת התיז החתן את הכוס בכל כּוחו ונבהלה הכלה – והפילה... באותה שעה אמרו:

"אין מנהג במקום סכנת-נפשות", נימנו עליו וביטלוהו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם