לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1799

בין אדם למקום

מדרש-לצים:

שלוש מידות בּלידה: מוקדמת, מאוחרת, ושלא כדרך-הטבע.

מוקדמת כיצד? – שלושה חודשים אחרי החתונה.

מאוחרת כיצד? – שנים-עשר חודש לאחר מיתת-הבעל.

ושלא כדרך-הטבע כיצד? – האשה אינה יולדת והמשרתת יולדת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם