לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1798

בין אדם למקום

נפל רינון בעיר:

פלוני הפרנס הוא היודע סודה של המשרתת שבביתו, מהיכן כריסה בין שיניה...

אותה שבת קראו בתורה פרשה "ראה", וכשעלה הפרנס לתורה שישי, "טעה" הקורא וסיים:

"ואף לאמתך תעשה בּן"[31]...

[31] השווה: דברים טו, יז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם