לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1796

בין אדם למקום

ועוד היה שמריל אומר:

נאמר בדויד: "ויכסוהו בבגדים ולא ייחם לו"[30], ומפרש רש"י, ש"כל המבזה את הבגדים, לסוף אינו נהנה מהם", וזה היה גם עונשו של דויד "לפי שכרת את כנף המעיל אשר לשאול". הא למדת, שסוכנת לא ביזה מימיו...

[30] מלכים א' א, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם