לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1794

בין אדם למקום

שאלו לשמריל:

למה גזרו על הייחוד עם פנויה, שמן הדין מותרת היא לכל אדם?

החזיר שמריל:

משום "לפני עיוור לא תתן מכשול" גזרו, – שלא להביא את הבריות לידי קנאה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם