לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

179

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

יקא-בדחן היה אומר:

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה: אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. וכולם ישנם בי. חכם מה הוא אומר? – "לא לחכמים לחם"‏; [1] רשע מה הוא אומר? – "לווה רשע ולא ישלם"‏; [2] תם מה הוא אומר? – "כי-אם תם הכסף"; ‏[3] ושאינו יודע לשאול, – מי פתי ישאיל לעני כמותי?

[1] קהלת ט יא

[2] תהלים לז כא

[3] בראשית מז יח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם