לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1787

בין אדם למקום

יהודי נאמן, אבל גלוח, חלה ונפל למשכב. עבר יום, עברו יומיים, התחיל זקנו צומח וביקש שיבוא גלב לגלחו:

אמרו לו:

שמא תגדל עכשיו זקנך? אם, חלילה, הגיעה שעתך, הרי ישאלוך בבית-הדין שלמעלה: "יהודי, היכן זקנך?"

החזיר החולה:

אני איני דואג ליום-הדין. ידאגו הללו, שישאלו אותם בבית-הדין שלמעלה: "זקנים, היכן יהודיכם?"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם