לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1777

בין אדם למקום

אשתו של מוכס-יי"ש מצאה שעורה בלפיתה של פסח.

מיד הלכה אל הרב ופסק הרב לאיסור.

עד שישב המוכס והצטער, שניטל ממנו טעם לפיתה יפה של פסח, נכנסו אצלו חבריו, מוכסים גויים, לברכו בברכת יום-טוב, פתחו במצה ויין וסיימו באותה לפיתה. אמר להם בעל-הבית:

רבותי, לפיתה זו מהי בעיניכם?

לקקו הם אצבעותיהם ואמרו:

נופת-צופים!

נאנח בעל-הבית ואמר:

אתם שאכלתם, אומרים "נופת-צופים", ואילו הרב שלנו, שלא אכל וגם טעום לא טעם, עומד וטוען, שחמוצה היא...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם