לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1775

בין אדם למקום

עגלון השיא בתו לבחור בּר-אוריין. לא היו ימים מועטים ובא העגלון אל הרב וקבל לפניו:

אין הוא רואה את חתנו לא מקדש בליל-שבת ולא מבדיל במוצאי-שבת.

שלח הרב לקרוא את האברך ואמר לו:

כך וכך קובל חותנך.

החזיר האברך:

רבי, מודה אני לפניך: אמת בפי חותני; אין הוא רואה אותי לא מקדש בליל-שבת ולא מבדיל במוצאי-שבת. אבל מה אעשה והוא מאחר להיכנס בליל-שבת ומקדים במוצאי-שבת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם