לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1768

בין אדם למקום

היה מי שהורה הלכה ברבים:

שבת פרשת ל-לך מותר לעשן.

אמרו לו:

מה טעם?

החזיר הוא:

למה תיגרע זהותה של שבת זו מכל שבתות-השנה?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם